Hjem

La oss bygge framtiden sammen

AQUA Studentorganisasjon

Bilde: FHF, fotograf Bård Gudim


Et sterkt samfunn

 

Et sterkt samfunn for å dele kunnskap og erfaringer, men og knytte kontakt eksternt ut mot næringsliv, kunnskap- og forskningsklynger

Stadig flere

 

Vi blir stadig flere, sørg for å ta din plass sammen med oss på NMBU i ÅS

Jobben starter nå

 

Aqua Studentorganisasjon startet i 2021. Mye nytt skal læres og prøves ut. Lurer på du på hva du kan bidra med? Ta kontakt idag

Våre samarbeidspartnere

Bremnes Seashore


" Gjennom fokus på fiskevelferd og kontinuerleg satsing på innovasjon og ny teknologi i alle ledd i produksjonsprosessen, har Bremnes Seashore gått i bresjen for å heva kvaliteten på norsk oppdrettslaks. Resultatet er lakseprodukt som er etterspurde over heile verda. "

BioMar


BioMar er verdensleder innenfor høy-ytelsesdietter til over 45 forskjellige fiske og rekearter i mer enn 80 land. Biomar ble grunnlagt av en gruppe danske fiskeoppdrettere i 1962, og arven deres er et langsiktig engasjement for å utvikle akvakulturbransjen på en ansvarlig og bærekraftig måte. Dette gjør de ved å utvikle effektive , trygge og næringsrike fôrprodukter med et minst mulig miljøavtrykk.


Selskapets globale omfang , lokale smidighet og vektlegging av effektivitet sørger for å kunne tilfredsstille individuelle kundebehov - alltid med utgangspunkt i gjennomprøvde resultater og et kompromissløst fokus på matsikkerhet. 

Blue Ocean Technology


Selskapet så dagens lys som svar på et behov: Vi så muligheten til å produsere mer kompakte, effektive slambehandlingsanlegg med betydelig lavere strømforbruk enn det som var gjengs i havbruksmarkedet. Tiår med erfaring fra oljenæringen, kombinert med oppdrettserfaring ga liv til en ny generasjon slambehandlingsanlegg – basert på å gjøre ting på en annen måte.

BOT har levert en lang rekke anlegg langs store deler av kysten, med mange flere under montering og prosjektering – i inn- og utland. Kundene er i første rekke settefisk og postsmoltanlegg – samt lukkede matfiskanlegg på land og i sjø.
“La oss bygge framtiden sammen”

Gode venner er som gatelys langs veien. De gjør ikke avstanden kortere, men de gjør det enklere å gå.